Kao društveno odgovorno preduzeće, Minotti d.o.o. pre svega svojim etičkim poslovanjem nastoji da doprinese napretku šire društvene zajednice kojoj pripada.

Društvena odgovornost deo je poslovne kulture koja se razvija u sistemu svih vrednosti, ciljeva i aktivnosti kompanije. Svoju svest po pitanju društvene odgovornosti iskazujemo kroz filantropske aktivnosti, pre svega kroz donatorstva u cilju pružanja pomoći različitim grupama, gde se posebno izdvajaju ustanove i organizacije koje brinu o deci i mladima.